ขอต้อนรับสู่ ยางพันธุ์ดีพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ผลิตยางพันธุ์ดี เป็นรายแรก ของจังหวัดพัทลุง ***รับรองพันธุ์แท้โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตอนนี้เปิดจอง สายพันธุ์408 แล้ว ข่าวดี....แปลงแม่ขลีพัทลุง เปิดบริการแล้ว ***

ราคากล้ายางพารา

***รับจอง***กล้ายางพารา RRIM 600,RRIM 600 ยอดดำ,RRIT408(984) 3001,RRIT251 ประเภทยางชำถุง และยางตาเขียว   ราคาเกษตกร
บริการส่งทั่วประเทศ

ประเภทยางชำถุง

พันธุ์กล้ายาง RRIM  600
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            ***     บาท     
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ             ***      บาท     
พันธุ์กล้ายาง RRIM  600  (ยอดดำ                           
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            xxx          บาท       
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            xxx           บาท     
พันธุ์กล้ายาง RRIT  251
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ           xxx         บาท     
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ           xxx          บาท     
พันธุ์กล้ายาง RRIM 3001
         สูง 1ฉัตร                                         ราคาต้นละ            xxx        บาท
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ           xxx         บาท
พันธุ์กล้ายาง  RRIT 408(984)
         สูง 1ฉัตร                                         ราคาต้นละ           xxx        บาท
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            xxx       บาท

ประเภทยางบัดดิ้ง 3001

         บัดดิ้งตาเขียว                                ราคาต้นละ            xxx      บาท
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ         xxx       บาท

ประเภทยางบัดดิ้ง 408

         บัดดิ้งตาเขียว                                ราคาต้นละ            xxx     บาท
         สูง ฉัตร                                        ราคาต้นละ            xx        บาท

ประเภทยางบัดดิ้ง 600,ยอดดำ,251

         บัดดิ้งตาเขียว                                ราคาต้นละ            xxx     บาท

ประเภทยางตาเขียว

พันธุ์กล้ายาง RRIM  600                                      ราคาต้นละ           xxx    บาท       
พันธุ์กล้ายาง RRIM  600  (ยอดดำ)                    ราคาต้นละ           xxx     บาท       
พันธุ์กล้ายาง RRIT  251                                       ราคาต้นละ            xxx   บาท   
พันธุ์กล้ายาง  3001                                             ราคาต้นละ              xxx      บาท
พันธุ์กล้ายาง 408(984)                                        ราคาต้นละ            xxx     บาท


***ราคา*** อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของตลอด ของแต่ละพื้นที่
หากต้องการราคา ณ ปัจจุบันโปรดต่อต่อ สอบถามโดยตรง  ****

***กรณีต้องการเป็นจำนวนมาก ๆ สามารถลดได้***