ขอต้อนรับสู่ ยางพันธุ์ดีพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ผลิตยางพันธุ์ดี เป็นรายแรก ของจังหวัดพัทลุง ***รับรองพันธุ์แท้โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตอนนี้เปิดจอง สายพันธุ์408 แล้ว ข่าวดี....แปลงแม่ขลีพัทลุง เปิดบริการแล้ว ***

ราคากล้ายางพารา

***รับจอง***กล้ายางพารา RRIM 600,RRIM 600 ยอดดำ,RRIT408(984) 3001,RRIT251 ประเภทยางชำถุง และยางตาเขียว   ราคาเกษตกร
บริการส่งทั่วประเทศ

ประเภทยางชำถุง

พันธุ์กล้ายาง RRIM  600
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            15-16     บาท     
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            18-20     บาท     
พันธุ์กล้ายาง RRIM  600  (ยอดดำ                           
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            18-20          บาท       
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            25           บาท     
พันธุ์กล้ายาง RRIT  251
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            18-20          บาท     
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            25           บาท     
พันธุ์กล้ายาง RRIM 3001
         สูง 1ฉัตร                                         ราคาต้นละ            30-35           บาท
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            40     บาท
พันธุ์กล้ายาง  RRIT 408(984)
         สูง 1ฉัตร                                         ราคาต้นละ            25-30     บาท
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            xxx    บาท

ประเภทยางบัดดิ้ง 3001

         บัดดิ้งตาเขียว                                ราคาต้นละ            30-35     บาท
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            40   บาท

ประเภทยางบัดดิ้ง 408

         บัดดิ้งตาเขียว                                ราคาต้นละ            30-35     บาท
         สูง ฉัตร                                        ราคาต้นละ            xx        บาท

ประเภทยางบัดดิ้ง 600,ยอดดำ,251

         บัดดิ้งตาเขียว                                ราคาต้นละ            20-25     บาท

ประเภทยางตาเขียว

พันธุ์กล้ายาง RRIM  600                                      ราคาต้นละ            5-6     บาท       
พันธุ์กล้ายาง RRIM  600  (ยอดดำ)                    ราคาต้นละ            7-8     บาท       
พันธุ์กล้ายาง RRIT  251                                       ราคาต้นละ            7-8    บาท   
พันธุ์กล้ายาง  3001                                             ราคาต้นละ              12-15      บาท
พันธุ์กล้ายาง 408(984)                                        ราคาต้นละ            10-12     บาท


***ราคา*** อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของตลอด ของแต่ละพื้นที่
หากต้องการราคา ณ ปัจจุบันโปรดต่อต่อ สอบถามโดยตรง  ****

***กรณีต้องการเป็นจำนวนมาก ๆ สามารถลดได้***