ขอต้อนรับสู่ ยางพันธุ์ดีพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ผลิตยางพันธุ์ดี เป็นรายแรก ของจังหวัดพัทลุง ***รับรองพันธุ์แท้โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตอนนี้เปิดจอง สายพันธุ์408 แล้ว ข่าวดี....แปลงแม่ขลีพัทลุง เปิดบริการแล้ว ***

ราคากล้ายางพารา

***รับจอง***กล้ายางพารา RRIM 600,RRIM 600 ยอดดำ,RRIT408(984) 3001,RRIT251 ประเภทยางชำถุง และยางตาเขียว  สำหรับปลูกปี 2555 – 2556  ราคาเกษตกร
บริการส่งทั่วประเทศ

ประเภทยางชำถุง

พันธุ์กล้ายาง RRIM  600
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            15-20     บาท     
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            18-23     บาท     
พันธุ์กล้ายาง RRIM  600  (ยอดดำ                           
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            25          บาท       
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            xx           บาท     
พันธุ์กล้ายาง RRIT  251
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            25          บาท     
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            xx           บาท     
พันธุ์กล้ายาง RRIM 3001
         สูง 1ฉัตร                                         ราคาต้นละ            60           บาท
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            75-80     บาท
พันธุ์กล้ายาง  RRIT 408(984)
         สูง 1ฉัตร                                         ราคาต้นละ            55     บาท
         สูง 2 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            60-70    บาท

ประเภทยางบัดดิ้ง 3001

         บัดดิ้งตาเขียว                                ราคาต้นละ            50-60     บาท
         สูง 1 ฉัตร                                        ราคาต้นละ            90-100   บาท

ประเภทยางบัดดิ้ง 408

         บัดดิ้งตาเขียว                                ราคาต้นละ            50-60     บาท
         สูง ฉัตร                                        ราคาต้นละ            100        บาท

ประเภทยางตาเขียว

พันธุ์กล้ายาง RRIM  600                                      ราคาต้นละ            10-12     บาท       
พันธุ์กล้ายาง RRIM  600  (ยอดดำ)                    ราคาต้นละ            15-17     บาท       
พันธุ์กล้ายาง RRIT  251                                       ราคาต้นละ            15-17    บาท   
พันธุ์กล้ายาง  3001                                             ราคาต้นละ                 30      บาท
พันธุ์กล้ายาง 408(984)                                        ราคาต้นละ            25-30     บาท


***ราคา*** อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของตลอด ของแต่ละพื้นที่
หากต้องการราคา ณ ปัจจุบันโปรดต่อต่อ สอบถามโดยตรง  ****