ขอต้อนรับสู่ ยางพันธุ์ดีพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ผลิตยางพันธุ์ดี เป็นรายแรก ของจังหวัดพัทลุง ***รับรองพันธุ์แท้โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตอนนี้เปิดจอง สายพันธุ์408 แล้ว ข่าวดี....แปลงแม่ขลีพัทลุง เปิดบริการแล้ว ***

RRIT408(984)

RRIT 408 (984)

เป็นยางสายพันธุ์ใหม่ ที่เป็นผลงานล่าสุดของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานวิจัยยางให้กับ สกย. ซึ่งใช้เวลากว่า 25 ปี ซึ่งเป็นสวนของทดลองปลูกในแปลง ประมาณ 15 ปี และกว่าจะเปิดกรีดอีกประมาณ 6 ปี และขณะนี้ได้เปิดกรีดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ แปลงทดลองของศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

ดังนั้นสถาบันวิจัยยาง จึงตั้งชื่อใหม่เป็น พันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984” เพื่อเป็นการฉลองพระเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อ x แม่                : PB 5/51 x RRIC 101


แหล่งกำเนิด            : ราชอาณาจักรไทย

ลักษณะเด่น            : RRIT 408 สายพันธุ์นี้ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตน้ำยางสูงที่สำคัญสามารถทนความแห้งแล้งได้ดีกว่าพันธุ์อื่น ต้านทานลม ระดับปานกลาง เหมาะปลูกในภาคอีสานที่สุด

การแตกกิ่ง และทรงพุ่ม       : แตกกิ่งมากทั้งขนาดใหญ่ และขนาดกลาง การแตกกิ่งสมดุลกัน (ดีกว่า 600 และ 251) พุ่มใบไม่ทึบมาก ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่เป็นรูปกรวย

ความต้านทานโรค   : ต้านทานโรคใบร่วงไฟทอฟธอร่า,ใบจุดก้างปลา,ต้านทานระดับ   ปานกลางต่อราแป้ง,ใบจุดคอลเลโทตริกัม,โรคเส้นดำ  และราสีชมพู
อาการเปลือกแห่ง    : เปลือกแห้งปานกลาง

พื้นที่ปลูก               : RRIT 408 พื้นที่ลาดชัน สามารถปลูกได้ สามารถปลูกในพื้นที่ ซึ่งมีน้ำใต้ดินสูง
ผลผลิตน้ำยาง        : ให้ปริมาณน้ำยางสูง เฉลี่ย 352 กก./ไร่/ปี


ข้อสังเกต               : RRIT 408 ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น  เชิญชมวีดีโอแนะนำ RRIT408(984)